Home / Geen categorie / Blog vijverpark / Update bouw Vijverpark Overveen #2

Update bouw Vijverpark Overveen #2

Er is de afgelopen weken veel gebeurd op het Vijverpark in Overveen.

Veel zand is verplaatst en een deel van de vijver is gegraven. Het terrein krijgt nu een indeling. Er zijn rioolputten en -buizen ingegraven. Er staan piketpaaltjes waar de huizen komen en een stuk weg is geëgaliseerd. In de hoek van de hogeschool Inholland wordt nog niet gewerkt.

De bewoners van Dol-Fijn moeten nog geduld hebben. Toch is alles wat nu gebeurt nodig, voordat ze aan de bouw van hun appartementen kunnen beginnen.

Op 8 februari 2016 heeft de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen Initiatiefgroep Stichting Dol-Fijn en Woningstichting Pré Wonen  plaatsgevonden.

Het eerste document waardoor samenwerking tussen beide partijen is bezegeld.

Voor het tot stand komen van deze overeenkomst moeten wij vooral mevrouw Ada Bolder (de Latei) bedanken voor haar strijdvaardigheid en vasthoudendheid om de inhoud van het stuk passend te maken op Stichting Dol-Fijn.

Koffie, thee, taart en bloemen waren het aandeel van Pré wonen in deze feestelijke bijeenkomst, Stichting Dol-Fijn vond het ook passend om er een klein slokje champagne bij te drinken.

Top