Home / Geen categorie / Zorgaanbieder Levin

Zorgaanbieder Levin

De zorgaanbieder van Vereniging Dol-Fijn is:

levin-zorg.nl

Wij zijn een kleinschalig- en persoonlijk zorgbedrijf voor mensen met een pgb of particuliere zorgvraag. Voor kinderen, (jong)volwassenen en ouderen. Met een pgb kun je voor elke vorm van zorg voor mensen met een beperking bij Levin terecht.

Wij hebben een hart voor zorg en zijn betrokken bij onze klanten en onze begeleiders. Met elkaar zoeken wij naar mogelijkheden om mensen met een beperking te helpen te gaan wonen, nog fijner te wonen, te werken, naar school te gaan of samen te leven met anderen. Levin biedt zorg, opvang en ondersteuning thuis, bij wonen, op of na school (BSO) tijdens vakanties of regelt een passende dagbesteding. Ook verzorgen wij logeermogelijkheden voor weekenden of (school)vakanties voor kinderen of jongeren. Daarnaast adviseren wij bij het opzetten en begeleiden van wooninitiatieven en zetten wij een professioneel team van begeleiders op die de bewoners op de woning begeleid. Lees over hoe het werkt om een wooninitiatief op te zetten of lees over onze bestaande wooninitiatieven op onze website: http://www.levin-zorg.nl/wonen/.

Top