Home / Coöptatieprocedure

Coöptatieprocedure

Woongroep Dol-Fijn Overveen Vijverpark

Coöptatieprocedure voor woongroep Dol-Fijn

 

  1. Belangstellenden voor een plaats binnen woongroep Dol-Fijn kunnen zich melden bij de contactpersoon van de coöptatiecommissie van Dol-Fijn, welke vermeldt staat op de website.
  2. Alleen met belangstellenden met een verstandelijke beperking en eventueel een autisme spectrum stoornis wordt de procedure voor het aspirant-bewonerschap gestart.
  3. De belangstellende aspirant- bewoner wordt geacht in het bezit te zijn van een indicatie bij voorkeur VG4 via de WLZ.
  4. Elke bewoner heeft een vorm van dagbesteding of werk buiten de woning.
  5. De coöptatiecommissie regelt een kennismakingsgesprek met de belangstellende potentiële bewoner en diens ouder(s) en minimaal twee reeds toegelaten belangenbehartigers van de Dol-Fijn.
  6. Indien deze kennismaking dusdanig positief is dat voortzetting van de toetredingsprocedure zinvol lijkt, wordt de belangstellende geplaatst op een Belangstellendenlijst en doorverwezen naar de zorgverlener van de Dol-Fijn voor een screening en beoordeling of de potentiële bewoner wederzijdse meerwaarde voor de groep te bieden heeft. (Wat hebben zij elkaar te bieden). De zorgverlener meldt aan beide partijen de bevindingen van de screening.
  7. Bij een positieve uitkomst van de screening wordt de aspirant-bewoner van de belangstellendenlijst, doorgezet naar de wachtlijst.
  8. De Wachtlijst kent geen inschrijfnummers. Bij het vrijkomen van een appartement wordt gekeken welke kandidaat op dát moment het beste past in de groep.
  9. Indien de kandidaat wordt aanvaard als nieuw lid van de vereniging, zal om een bijdrage van €5000 voor het spaarfonds van Dol-Fijn worden gevraagd.
Top