Home / Coöptatieprocedure

Coöptatieprocedure

Woongroep Dol-Fijn Overveen Vijverpark

Coöptatieprocedure voor woongroep Dol-Fijn

Gedurende het voortraject tot het aangaan van het woon-zorgcontract

11-01-2017

 

 1. Belangstellenden voor een plaats binnen woongroep Dol-Fijn kunnen zich melden bij de contactpersoon van de coöptatiecommissie van Dol-Fijn, welke vermeldt staat op de website.
 2. Alleen met belangstellenden met een verstandelijke beperking en eventueel een autisme spectrum stoornis wordt de procedure voor het aspirant-bewonerschap gestart.
 3. De belangstellende aspirant- bewoner wordt geacht in het bezit te zijn van een indicatie minimaal VG4 via de WLZ.
 4. Elke bewoner heeft een vorm van dagbesteding of werk buiten de woning.
 5. De coöptatiecommissie regelt een kennismakingsgesprek tussen de belangstellende potentiële bewoner en diens ouder(s) en minimaal twee reeds toegelaten belangenbehartigers van de Dol-Fijn.
 6. Indien deze kennismaking dusdanig positief is dat voortzetting van de toetredingsprocedure zinvol lijkt, wordt de belangstellende geplaatst op een Belangstellendenlijst en doorverwezen naar de zorgverlener van de Dol-Fijn voor een screening en beoordeling of de potentiële bewoner wederzijdse meerwaarde voor de groep te bieden heeft. (Wat hebben zij elkaar te bieden). De zorgverlener meldt aan beide partijen de bevindingen van de screening.
 7. Bij een positieve uitkomst van de screening wordt de aspirant-bewoner van de belangstellendenlijst, doorgezet naar de Kandidatenlijst. Indien 8 aspirant-bewoners zijn geselecteerd wordt de volgende kandidaat geplaatst op de Wachtlijst.
 8. De Wachtlijst kent geen inschrijfnummers. Bij het vrijkomen van een appartement wordt gekeken welke kandidaat op dát moment het beste past in de groep.
 9. Bij een positieve uitkomst van de screening zullen, op het moment dat aanvulling van de groep nodig is, de uitgekozen aspirantlid-ouders 5x meevergaderen met de groep, waarbij beide ouders (indien van toepassing) 2x aanwezig moeten zijn. In deze periode wordt gekeken of alle partijen gelijkgestemde ideeën hebben over de (op te zetten) woongroep. Hiertoe worden ook z.g. informele kennismakingsmomenten gepland.
 10. Na de genoemde periode in punt 9 zullen zowel de vereniging de Dol-Fijn als de kandidaat zich uitspreken over hun idee om wel of niet met elkaar verder te gaan.
 11. De toekomstige bewoners zullen tezamen, een door de zorgverlener ondersteund traject ingaan voor kennismaking en groepsvorming.
 12. Indien de kandidaat wordt aanvaard als nieuw lid van de vereniging, zal om een bijdrage voor het spaarfonds van Dol-Fijn worden gevraagd.
Top