Home / Jaarverslag

Jaarverslag

 Jaarverslag Vereniging Dol-Fijn 2018

Dit jaarverslag betreft de periode 1-1-2018 t/m 31-12-2018. In deze periode is nog geen sprake geweest van actieve bewoning.

Gerealiseerde werkdoelen:

 • Met het oog op de start van het daadwerkelijke wonen op 1 januari 2019 zijn er met zorgaanbieder Levin afspraken gemaakt over de te leveren zorg en heeft Levin, in overleg, sollicitatiegesprekken gevoerd 
 • Met Pré Wonen is overleg geweest over bouw, afwerking en opstellen huurcontract
 • De Vereniging heeft huurcontracten voor de individuele bewoners opgesteld
 • Op 17 oktober hebben alle toekomstige bewoners hun sleutel ontvangen en is gestart met het innen van huur door de Vereniging
 • In de periode 17 oktober t/m  31 december zijn alle leden van de Vereniging actief bezig geweest met aankleding/inrichting van individuele appartementen en gemeenschappelijke ruimtes

Dit alles resulteerde op 31 december in:

 • Een samenwerkingsovereenkomst met zorgaanbieder Levin
 • Via Levin zijn 8 personen aangenomen als zorgpersoneel 
 • Ondertekend huurcontract met Pré Wonen
 • Individuele huurcontracten van de toekomstige bewoners met de Vereniging
 • Het gereed zijn voor bewoning van de individuele appartementen en de gemeenschappelijke ruimtes

Vooruitzicht 2019:

Op 1 januari start het daadwerkelijke wonen. 4 bewoners stromen direct in, de andere 4 zullen gedurende de rest van de maand instromen. Tot 1 januari 2019 hebben alle vergaderingen met alle leden van de Vereniging plaatsgevonden, minimaal 1 keer per maand, waar nodig frequenter. Vanaf 1 januari 2019 treedt het dagelijks bestuur in werking, waarin 4 ouders zitting hebben. Naast het DB bestaan er verscheidene commissies (zorg, inrichting, bouw, financiën, evenementen, balkoninrichting) ook alle bezet door leden van de Vereniging.

Doelstelling:

In 2019 zal de voornaamste taak van de Vereniging zijn:

 • Het monitoren van het wonen en de geleverde zorg
 • Het organiseren van formele en informele ouderbijeenkomsten
 • Het organiseren van de Algemene Ledenvergadering
 • Het houden van vergaderingen van het Dagelijks Bestuur
 • Onderhouden van contacten met het zorgteam en de zorgaanbieder
 • Onderhouden van contacten met Pré Wonen, waar nodig
 • Afronden van de inrichting, waaronder het balkon
 • Financieel:

– innen van huur van de bewoners en doorbetalen aan Pré Wonen

– regelen financiën dagelijkse kosten van de bewoners (eten, drinken e.d.)

– financieren van verzekeringen

– monitoren (brand)veiligheid

Top