Home / Jaarverslag

Jaarverslag

 Jaarverslag Vereniging Dol-Fijn 2020

Dit jaarverslag betreft de periode 1-1-2020 t/m 31-12-2020. Op 1 januari gingen de bewoners hun tweede jaar van het wonen in. Door Corona is het een bijzonder jaar geworden, waarin bewoners, groepsleiding en ouders hun best hebben gedaan zo positief mogelijk met alle beperkingen om te gaan.

De voornaamste aktiviteiten van de Vereniging waren:

 • Het monitoren van wonen en geleverde zorg
 • Ondanks Corona is de frequentie van contacten tussen ouders/leden van de Vereniging opgevoerd, veelal via Zoom
 • Het houden van vergaderingen van het Dagelijks Bestuur, veelal via Zoom – Onderhouden van contacten met het zorgteam en de zorgaanbieder
 • In samenspraak met het zorgteam opstellen en bijstellen waar nodig van het coronaprotocol
 • Monitoren en waar nodig bijstellen van financiën (energiekosten, eten/drinken, huurverhoging e.d.)
 • Innen van de huur en doorbetalen aan Pré Wonen

Aktiviteiten als zomerbbq, koffieochtend e.d. ter bevordering van de integratie in de buurt konden dit jaar niet georganiseerd worden a.g.v. Corona. In verband met de wettelijke  beperkingen voor groepsbijeenkomsten is de Algemene Ledenvergadering twee maal afgelast en naar april 2021 verplaatst. Hierdoor heeft er, met instemming van alle leden, geen bestuurswissel plaatsgevonden.

Punten van aandacht voor 2021:

 • Waar nodig bijstellen/verduidelijken van regels van de Vereniging
 • Waar nodig bijstellen van het huishoudelijk reglement
 • Vaststellen van mandaten voor de verschillende commissies
 • Integratiebevordering waar mogelijk
 • Waar nodig in samenspraak met het zorgteam bijstellen van het coronaprotocol

Eind januari 2021 heeft de Vereniging te horen gekregen dat de huidige zorgaanbieder volledig stopt. Dit betekent dat de Vereniging op zoek moet gaan naar een nieuwe zorgaanbieder. Hiervoor zijn de eerste stappen genomen.

Top