Home / Sponsoren

Sponsoren

Woongroep Dol-Fijn Overveen VijverparkGeschiedenis:

Achttien jaar geleden staken een aantal ouders van kwetsbare jongeren hun hoofden bij elkaar. Zij wilden samen een droom verwezenlijken voor hun kinderen met een (licht)verstandelijk beperking al dan niet in combinatie met een aandoening in het autistische spectrum. In 1999 gingen de ouders rond de tafel met de notaris en de Stichting Dol-Fijn was een feit. De Stichting beschikt sinds 2008 over een ANBI-status.

Overeengekomen werd; ‘ zoeken naar een plek voor een woonsituatie voor 8 jongeren, midden in de maatschappij, waar zij zouden kunnen wonen, integreren en samenleven, met mogelijkheden tot reizen en het vinden van hun eigen weg naar winkels en werk.’Het was geen makkelijke taak voor de gemeente Bloemendaal om een plek te vinden waar werd gebouwd en waar tevens plaats was voor sociale woningbouw.
Uiteindelijk in 2005 besloot de gemeente Bloemendaal iets te ondernemen met het Marinehospitaal-terrein, grenzend aan de oude dorpskern van Overveen.
Na veel onderhandelingen werd er in 2015, dus na 10 jaar, een nieuw plan ingediend. Meteen werd een klankbordgroep geformeerd, waardoor het te schetsen plan van meet af aan draagvlak kreeg in de buurt.
Al snel werd het terrein omgedoopt in ‘Vijverpark’ en kon Dol-Fijn eindelijk daadwerkelijk van start.

Acht jong-volwassenen gaan straks Dol-Fijn bewonen. Het huren van de totale woonvorm zal door henzelf worden betaald vanuit hun Wajong-uitkering.
De zorg voor, en begeleiding van onze kinderen zal bekostigd worden vanuit hun PGB.

Momenteel zijn wij hard op zoek naar financiële middelen voor het bekostigen van diverse aanpassingen aan het gebouw en aanschaf van meubilair, apparatuur, vloerbekleding, wandbekleding enz. voor alle gemeenschappelijke ruimten, zoals gangen, woonkamer, balkon, slaapwacht/ kantoor zorg, en berging. Daarnaast is een substantieel bedrag nodig voor de aanschaf van de gemeenschappelijke keuken incl. apparatuur, serviesgoed e.d.

Het mag duidelijk zijn dat onze kinderen, met een Wajonguitkering die ongeveer 60% is van het minimumloon, zo’n bedrag nooit zelf op kunnen brengen en zij dus afhankelijk zijn van sponsoring! Aan ons als ouders de taak hier initiatief in te nemen.

Wij zouden als Stichting Dol-Fijn enorm geholpen zijn met uw financiële steun om de droom van onze kinderen en uiteindelijk natuurlijk ook onze eigen droom, te verwezenlijken.

Wij, als ouders, hopen dat we gesteund door u, medio 2018 de deuren kunnen openen van een prachtige woonvoorziening waar onze kinderen een veilig en stimulerend onderkomen vinden.

Bestuur Stichting Dol-Fijn, www.stichtingdol-fijn.nl / www.woongroepdolfijnoverveen.nl

Stichting Dol-Fijn: wooninitiatief

KvK nummer: 34119433
ANBI : 815577266
IBAN: NL44 RABO 0324 4610 62
Stichting Dol-Fijn

Contact adres:
Stichting Dol-Fijn
Zijlweg 9
2051 BA Overveen
welkom@stichtingdol-fijn.nl
T: 06-44261714


De sponsoren van Stichting Dol-Fijn

Onze hartelijke dank voor uw bijdragen aan ons wooninitiatief!


 

Stichting Dorodarte heeft € 4000,00 gesponsord voor een stoomoven in de groepskeuken.
Website Stichting Dorodarte

-Wat ontzettend fijn dat we nu gebruik kunnen maken van deze prachtige donatie. Hartelijk dank, namens Stichting Dol-Fijn!

 


 

Fundatie Van den Santheuvel-Sobbe heeft € 4000,00 toegezegd voor inrichting gezamenlijke ruimtes.

– Ontzettend bedankt voor deze prachtige bijdrage namens Stichting Dol-Fijn!

 

Fundatie-VandenSantheuvel-Sobbe

 


 

Landelijke Vereniging van Crematoria: doneert Stichting Dol-Fijn €15.000,00 ter ondersteuning van het project

– Ontzettend bedankt voor deze prachtige bijdrage namens Stichting Dol-Fijn!


 

Kansfonds: Heeft Stichting Dol-Fijn € 10.000,00 toegezegd voor de inrichting

– Ontzettend bedankt voor deze prachtige bijdrage namens Stichting Dol-Fijn!


 

J.C. Ruigrok Stichting: Doneert € 5.000,00 voor de inrichting/ vloeren van het wooninitiatief Stichting Dol-fijn

– Ontzettend bedankt voor deze prachtige bijdrage namens Stichting Dol-Fijn!


 

Stichting SFO: Heeft Stichting Dol-Fijn € 10.000,00 toegezegd voor de inrichting

– Ontzettend bedankt voor deze prachtige bijdrage namens Stichting Dol-Fijn!

 


Bakker Port/ Vlies: Geeft Stichting Dol- Fijn een schenking van € 250,00
– Ontzettend bedankt voor deze prachtige bijdrage namens Stichting Dol-Fijn!

 

AM corporate: Bijdrage € 750,00

Overhandigde bij de festiviteiten rond de eerste paal een cheque van € 750,00 .

– Ontzettend bedankt voor deze prachtige bijdrage namens Stichting Dol-Fijn!

 


 

NSGK: Startbijdrage € 2500,00

Een gift voor de  opstartkosten voor het project begeleid zelfstandig wonen voor 8 bewoners van wooninitiatief Dol-Fijn.

– Ontzettend bedankt voor deze prachtige bijdrage namens Stichting Dol-Fijn!

NSGK sponsor Stichting Dol-Fijn woongroep Overveen Vijverpark


 

FONDS verstandelijk gehandicapten: Bijdrage € 4560,00

Voor het kennismakingstraject van de toekomstige bewoners van wooninitiatief Dol-Fijn.

– Ontzettend bedankt voor deze prachtige bijdrage namens Stichting Dol-Fijn!

Fonds Verstandelijk Gehandicapten sponsor Stichting Dol-Fijn woongroep Overveen Vijverpark


 

Rotary Club Haarlem Spaarne: Bijdrage €250,00

Voor startkosten wooninitiatief Dol-Fijn

– Ontzettend bedankt voor deze prachtige bijdrage namens Stichting Dol-Fijn!

Rotaryclub Haarlem Spaarnwoude sponsor Stichting Dol-Fijn woongroep Overveen Vijverpark

Top